poštovné ZDARMA pre objednávky nad 120 €

 

Neviete, či je tovar na sklade?

Spýtajte sa nás cez online chat (bublina vpravo dole)

alebo telefonicky

RÝCHLY KONTAKT

tel: 0948 888 368

 

Stránka bola aktualizovaná 19.09.2019

 

 

Doporučujeme:

_

 

 

 

 

 

 


GDPR - Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

Ak ste našim, zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

 

Kto je správca?
Sme spoločnosť PLUTOS COMPANY, s.r.o., IČO 45373841, so sídlom Východná 6968/26, 91108 Trenčín,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.: 22603/R, registrovaná na Úrade ochrany osobných údajov SR pod registračným číslom: 201415004, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.extradarcek.sk

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, ako dlho a vyberáme prípadných ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.

Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

 

Kontaktné údaje
Ak sa na nás budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 948 888 368 alebo na e-mail: info@extradarcek.sk

 

Prehlásenie
Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, najmä zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenie zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu,
 • plníme podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred začatím spracovania osobných údajov,
 • umožníme vám a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

 

Rozsah osobných údajov a účely spracovania
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

 • Poskytovanie služieb a plnenie zmluvy

Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, telefón, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov k elektronickej knihe, dodanie tlačenej knihy či iného tovaru).

 • Vedenie účtovníctva

Ak ste zákazníkmi, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

 • Marketing – zasielanie newsletterov
  Vaše osobné údaje (e-mail a meno), na čo klikáte v e-maily a kedy ich najčastejšie otvárate využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznámení. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 3 rokov od poslednej objednávky.
  Ak narazíme na zaujímavú tvorbu niekoho ďalšieho, radi vám jeho prácu v e-mailoch odporučíme. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu premlčacích lehôt, pokiaľ zákon neustanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

 

Cookies
Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies na meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenie webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, lebo veríme, že vďaka tomu vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe vášho súhlasu.

Naše webové stránky možno prechádzať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači v internetovom prehliadači zakázať.

 

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov
Chránime osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránime ich ako keby boli naše vlastné. Prijali sme a udržiavame všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

 

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám
K vašim osobným údajom majú prístup naši zamestnanci a spolupracovníci, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou.

Pre zaistenie niektorých spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zabezpečiť vlastnými silami, využívame služieb a aplikácií spracovateľov, ktorí sa na dané spracovanie špecializujú a sú v súlade s GDPR.

Sú to poskytovatelia nasledujúcich platforiem a služieb:

Bohemiasoft s.r.o. - prevádzkovateľ eshopového systému WEBAREAL, firma Unihost s.r.o. - správca emailov, SmartSelling – aplikácia pre komunikáciu, Facebook – FB pixel, Google – Google Analytics, Dane-účtovníctvo – účtovná firma, EXENT – prevádzkovateľ účtovného systému, Slovenská pošta – prepravné a doručovacie služby, IN TIME – prepravné a doručovacie služby, B-Payment – platobná brána, Tatrabanka – bankové služby, FIO banka – bankové služby.

Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme vám však, že v takomto prípade pri výbere, budeme na spracovateľa klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na sebe.

 

Odovzdávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú stupeň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte svoje práva. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@extradarcek.sk

Máte právo na informácie, ktoré je naplnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo uznáte akékoľvek svoje osobné údaje ako neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak ste vzniesol námietku proti spracovávaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením sa z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

Právo na výmaz (byť zabudnutý). Vašim ďalším právom je právo na vymazanie (byť zabudnutý). Nechceme na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Na zabezpečenie práva na výmaz potrebujeme 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na váš e-mail.

 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

 

Odhlásenie sa zo zasielania newsletterov a obchodných oznámení

Emaily s inšpiráciou, článkami, či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber našich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

 

Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadne iné tretej strane.

Tieto podmienky spracovania osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018

 
form

Noví zákazníci z objednávok ExtraD.sk

 •  

Formulář se odesílá, počkejte prosím...

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

 

Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

 

Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

 

Ako kontrolovať súbory cookie
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 

Ako odmietnuť používanie súborov cookie
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v úvodnom nastavení.

Pomáhame robiť radosť vašim blízkym

Tovar máme na sklade. Expedujeme obratom (ak nie je pri tovare uvedené inak).

Extradarček ponúka originálne darčeky pre ženy, darčeky pre mužov, darčeky pre deti, darčeky k narodeninám, meninám či  ako dar na svadbu. U nás tiež nájdete doplnky do domácnosti či iné praktické darčeky. Ak zháňate originálne darčeky, tak ste našli ten správny obchod, kde všetko kúpite rýchlo, spoľahlivo a za prijateľné ceny. Obdarujte svojich blízkych darčekmi od nás alebo si vy kúpte niečo len tak pre radosť. Ponúkame Vám rôzne darčekové predmety od maličkostí až po luxusné dary. Vybrať si môžete z viac ako 1.000 darčekov.

Veľa tovaru na 1 mieste. Vyberte si darčeky pre všetkých Vašich blízkych na 1 mieste. Netlačte sa v obchodoch! Ušetrite svoj drahocenný čas a náklady za cestovné pri zháňaní darčekov a nakupujte jednoduchým kliknutím z pohodlia domova. A prečo by ste mali nakúpiť darčeky práve u nás? Lebo s nami nebudete mať žiaden problém. Prečítajte si Referencie našich zákazníkov

Ako najrýchlejšie vyhľadať darček

Aby ste ušetrili svoj čas, ponúkame Vám rady pre rýchle a pohodlné vyhľadanie darčeka:

 1. Zvoľte si kategóriu darčeka - podľa toho komu ho chcete darovať alebo o aký typ darčeka sa jedná

 2. V jednotlivých kategóriách si darčeky môžete zoradiť podľa ceny alebo podľa názvu tovaru (tlačidlá sú na stránke vpravo hore)

 3. Aby sme vám uľahčili vyhľadávanie, pri každom tovare nájdete v položke Súvisiaci tovar darčeky podobného typu

 4. Ak viete, aký konkrétny darček hľadáte, zadajte si toto slovo do kolónky Hľadanie (slová písať aj s diakritikou).


Príklad 1:

Hľadáte ako darček Sadu náradia. Do Hľadania napíšte základ hľadaného slova- v našom príklade slovo "nárad". Systém Vám automaticky vyhľadá všetok tovar, v ktorom sa slovo "nárad" vyskytuje: náradie, sada náradia, súprava náradia, náradie pre ženy, ružové náradie, náradie do záhrady...


Príklad 2:

Chcete nájsť Zlaté produkty. Tie samozrejme sú vo formáte ZLATé, ZLATý, ZLATá, ZLATú, ...

Do vyhľadania napíšte iba ZLAT a vyhľadávanie vám nájde všetky zlaté produkty.


Urýchli vám to výber hľadaného darčeka.

 

Prajeme Vám príjemný a pohodlný nákup a šťastnú ruku pri výbere darčekov.Čo u nás nájdete?

Extradarček ponúka originálne darčeky pre ženy, darčeky pre mužov, darčeky k narodeninám, vianočné darčeky alebo darceky na inú príležitosť. Ponúkame rôzne netradičné a originálne darčeky pre vašich blízkych. U nás tiež nájdete doplnky do domácnosti či iné praktické darčeky k narodeninám. Ak zháňate originálne darčeky k narodeninám, darček pre muža či ženu, tak ste našli ten správny obchod, kde všetko kúpite rýchlo, spoľahlivo a za prijateľné ceny. Obdarujte svojich blízkych našimi darčekmi alebo si vy kúpte niečo len tak pre radosť.

Ponúkame Vám rôzne darčekové predmety od maličkostí až po luxusné dary. Vybrať si môžete z viac ako 1 400 darčekov.

Formulár Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

— Komu: PLUTOS COMPANY, s.r.o., Východná 6968/26, 91108 Trenčín, Tel: 0948 888 368, email: info(@) extradarcek.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

 

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Dátum ..............

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

 

Popis podmienok spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľom internetových obchodov a web stránok (ďalej len "Obchod") je PLUTOS COMPANY, s.r.o., Východná 6968/26, 91108 Trenčín, IČO: 45373841, IČ DPH: SK2022963239.

Prevádzkovateľ je registrovaný na Úrade ochrany osobných údajov SR pod registračným číslom: 201415004.

My vo firme PLUTOS COMPANY, s.r.o. chránime súkromie zákazníka. Aby sme mohli zákazníkovi poskytnúť všetky služby, potrebujeme o ňom vedieť základné informácie. Niektoré z nich majú povahu osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon”). My sa týmto zákonom pri používaní zákazníkových údajov riadime.

Pred nakupovaním v obchode nie je potrebné zaregistrovať sa. Pri registrácii a pri nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre)
 • e-mailová adresa zákazníka (slúži na identifikáciu zákazníka v systéme a na komunikáciu so zákazníkom)
 • voliteľne ďalšie adresy (ak si zákazník želá doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
 • voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt so zákazníkom)
 • ak nakupuje zákazník ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Údaje spracovávame pre účely vybavenia a doručenia zákazníkovej objednávky. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Zákazník môže svoje údaje a ďalšie nastavenia kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo v prípade predchádzajúcej registrácie po prihlásení sa do časti Prihlásenie. V prípade, že si zákazník želá zrušiť svoju registráciu, požiada nás o to e-mailom. Jeho konto bude zneaktívnené.

V našich eshopoch zákazník nezadáva žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na jeho účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky zákazníka, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby, meno zákazníka, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie, ako prihlasovacie údaje alebo zostatok na účte zákazníka.

Počas návštevy v našom eshope sú na našom serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. kedy zákazník na stránku prišiel, odkiaľ zákazník na stránku prišiel).

Poskytovateľmi serverovej služby sú:

 - spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská 247/85, České Budějovice, CZ

 

 Osobné údaje tieto  firmy nemajú voľne k dispozícii, resp. sú dôsledne kryptované a spoločnosti do nich nemajú prístup.

Osobné údaje zákazníkov nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie objednávky zákazníka. Sú to najmä banky (v niektorých prípadoch poskytnutie mena), doručovateľské služby (adresa na dodanie), či niektorí dodávatelia, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu. Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky zákazníka. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Súhlasom s obchodnými podmienkami nám zákazník udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. V súlade s §28 zákona má právo požadovať informáciu o spracovaní jeho osobných údajov a zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, právo na likvidáciu osobných údajov, ak účel ich spracovania skončil, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Osobné údaje zákazníka sme oprávnení spracovávať aj po skončení pôvodného účelu spracovania len v nevyhnutnom rozsahu pre účely štatistiky, účtovníctva a prieskumu, a poskytnúť tretím stranám alebo verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak v anonymizovanej podobe tak, že na ich základe nebude možné nijakým spôsobom identifikovať našich zákazníkov.

Použitie komunikačného okna

Použitie komunikačného okna v pravej dolnej časti obrazovky. Funguje okamžite bez akejkoľvek inštalácie.

Ak sme on-line - Kliknite na nápis On-Line alebo Potrebujete poradiť a potom na meno operátora, následne napíšte s čím Vám môžeme poradiť a stlačte Enter


Ak sme off-line - Kliknite na Off-line Napíšte svoje meno, kontaktný e-mail, svoju otázku a stlačte Enter. Odpovieme Vám, akonáhle to bude možné.

Reklamačné podmienky internetového obchodu www.extradarcek.sk

NEODDELITEĽNÁ SÚČASŤ VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

 

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho, teda po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 2. Na všetok ponúkaný tovar sa poskytuje záruka v zmysle zákona, teda v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti.
 3. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to ihneď po zistení závady na tovare.
 4. Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktoré zavinil: predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa naň záruka.
 5. Právo na záruku zaniká v prípade, že:
  1. k závade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie
  3. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
  4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeným k prostrediu tovaru
  5. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar
  6. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním
  7. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok
 6. Zo záruky sú taktiež vyňaté chyby, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 7. Záruka sa nevťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.
 8. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať alebo osobne doniesť na našu kontaktnú adresu uvedenú dole v týchto podmienkach, avšak nezasielať reklamovaný tovar na dobierku. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený reklamačný formulár. Náklady na doručenie znáša kupujúci.
 9. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie a vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme. Ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 10. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (dňa prijatia reklamovaného tovaru). V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa podaja reklamovaného tovaru. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 11. Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:
  1. pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby
  2. pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí)
  3. v prípade, že má vec súčasne najmenej tri chyby, ktoré bránia v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí). Také isté právo má kupujúci ak sa na veci vyskytne rovnaká chyba, ktorá bola už dvakrát opravovaná a tretíkrát bola vec zasielaná na reklamáciu
  4. reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie. Náklady na doručenie znáša predávajúci.

Nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu (podľa pokynov pri preberaní tovaru) je potrebné skontrolovať pri preberaní tovaru, nakoľko tovar pri preprave sa môže poškodiť, odporúčame kupujúcim rozbaliť tovar a prezrieť si ho v prítomnosti dopravcu. Vašim podpisom kuriérovi alebo na pošte prehlasujete, že obal je nepoškodený.

 1. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje právo ich kedykoľvek meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. Kontaktné údaje PLUTOS COMPANY, s.r.o., Východná 6968/26, 911 08 Trenčín
MWYxZDc5